İskender Fahrettin Sertelli

İskender Fahrettin Sertelli

1930’larda döneminin önemli yazarlarından biri olan gazeteci ve yazar Sertelli, geriye birçok önemli eser bırakmıştır.

Uzun yıllar Akşam gazetesinde yazarlık yapmış ve daha çok tarihi romanlar yazmıştır. Sertelli bu romanları yazarken kapsamlı araştırmalar yapmış, halkın okuyup öğrenmesi için çaba sarf etmiştir.

İskender Fahrettin Sertelli yazarlığının yanı sıra “Tarihten Sesler” adlı bir de dergi çıkarmıştır. 1943’te yayın hayatına başlayan derginin, Sertelli’nin ölümü olan 1945’ten sonra yayın hayatına son verilmiştir.